Bertinoro
Oggi
Mattino
Sereno
Sereno
Pomeriggio
Sereno
Sereno
Sera
Sereno
Sereno
Domani - 18/07
Mattino
Sereno
Sereno
Pomeriggio
Sole e caldo
Sole e caldo
Sera
Sereno
Sereno